عوارض عمل نكردن كيست مويي

عوارض عمل نكردن كيست مويي، در صورت عمل نكردن كيست مويي در زمان مناسبش احتمال اينكه عوارض و خطراتي بيمار را تهديد كند زياد مي شود. اين عوارض خود را در كوتاه مدت و دراز مدت نشان مي دهند و باعث مشكلاتي براي بيمار مي شوند كه از تحمل كردن درد آن عواقب ناگواري دارند.
در هر لحظه اي كه از درمان نكردن كيست مويي مي گذرد احتمال عفوني شدن ناحيه آلوده بيشتر مي شود. تا زماني كه ناحيه موردنظر عفونت نكرده شما هيچ نشانه اي از كيست مويي را به وضوح نخواهيد ديد و شايد متوجه نشويد كه مبتلا به كيست مويي شده ايد. به صورتي كه بسياري از بيماران بعد از به وجود آمدن عفونت و درد و تورم در ناحيه آلوده مي فهمند كه كيست مويي دارند.

عفونت يكي از عوارض كوتاه مدت كيست مويي است كه با اقدامات به هنگام مي تواند درمان شود و در صورتي كه مدت زمان مداوا به تعويق بيفتد احتمال اينكه از يك عفونت ساده و قابل درمان به يك آبسه بسيار خطرناك و دردآور تبديل شود وجود دارد. اگر به اين مرحله برسد با كارهاي جزئي درمان ممكن نخواهد بود و نياز به عمل جراحي پيشرفته است.

اين عفونتي كه تبديل به آبسه شده به صورتي است كه سطح وسيعي از ناحيه را آلوده مي كند و عمق بيشتري از بدن را درگير مي كند و درمان نكردن آن نيز مي تواند منجر به مرگ بيمار شود.

درست است كه عفونت ساده و سطحي را مي تواند تحمل كرد و دردهايي كه ايجاد مي شود را ناديده گرفت و با بيخيالي از آنها گذشت. اما عوارض عمل نكردن كيست مويي كه تبديل به آبسه شده با خود دردهاي زيادي را به همراه دارد كه مسلما غيرقابل تحمل هم خواهند بود. اين آبسه هاي پخش شده ديگر قابل تحمل نيستند و ديگر نمي توانيد درمان آنها را به بعد موكول كنيد.

از عوارض درمان نكردن كيست مويي در دراز مدت (همچنين فيستول و سينوس هاي عفوني) به وجود آمدن سرطان پوست در ناحيه آلوده شده و متورم است. كه از دست سرطان پوست به راحتي نمي توان خلاص شد. پس هيچ وقت نشانه هاي ساده كيست مويي را ناديده نگيريد و هر گونه درد كوچكي را تحمل نكنيد و هر چه زودتر خودتان را به يك پزشك متخصص برسانيد تا در زمان مناسب نسبت به درمان شما اقدام شود و جلوي عوارض هاي وخيم گرفته شود.
نوشته شده توسط سرو | ۱۱ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۰۴:۱۶:۳۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |